ŚWIAT MEDIACJI WIDZIANY OCZAMI MEDIATORÓW – on-line, 20.10.2021

20.10.2021 odbędzie się spotkanie online pt. „ŚWIAT MEDIACJI WIDZIANY OCZAMI MEDIATORÓW”. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy. Łatwa i przystępna forma prezentacji przybliży zagadnienia związane z polubownym rozwiązywaniem problemów