Debata „Bydgoszcz uczy mediacji” z udziałem Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy p. SSA Mieczysława Oliwy oraz przedstawicieli Ośrodków Mediacji w Bydgoszczy i regionie.