Wywiad z Panią Bernadetą Podraską kierownikiem Ośrodka Mediacji przy OIRP Bydgoszcz.