Bydgoszcz Uczy Mediacji

Każdy ma prawo do mediacji

Porozmawiajmy

Co to jest mediacja?

Mediacja to rozmowa osób lub podmiotów prawnych, która ma na celu rozwiązanie konfliktu lub sporu między nimi. Odbywa się poza terenem gmachu sądu. Mediator pomaga uzyskać porozumienie mediacyjne.

Zalety

Sprawna

Uzależniona od aktywności i woli stron, nie od terminarza sądowego.

Efektywna

Nieszablonowe rozwiązania, elastyczna, strony mogą się otwarcie wypowiadać.

Przyjazna

Ograniczenie stresu i emocji. Doprowadzenie do ugody.

Poufna

Przebieg mediacji jest tajny, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa.

Celem mediacji jest dojście do porozumienia. Często podczas mediacji dochodzi do pojednania stron, jednakże nie jest to obowiązkowe.

Mediacje zazwyczaj zaczynają się od posiedzenia wstępnego mediatora z każdą ze stron indywidualnie. Kolejne spotkania odbywają się wspólnie. Zazwyczaj mediacje kończą się po 3-5 spotkaniach.

Aby uzyskać bezpłatną pomoc w uzyskaniu porozumienia, skontaktuj się z wybranym punktem konsultacyjnym.

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji (18 października 2021r.) oraz Tygodnia Mediacji (18-21 października 2021r.)

Czytaj więcej

Punkty konsultacyjne

w którym dyżurujący mediatorzy udzielają bezpłatnych informacji dotyczących rozstrzygania sporów na drodze mediacji

funkcjonuje od dnia 6 marca 2017 r.

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

poniedziałki w godzinach 13:30 – 15:30

przy ul. Wały Jagiellońskie 2

pokój nr 13 - parter

52 32-53-278

funkcjonuje od dnia 1 września 2017 r. w budynku sądu

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

wtorki oraz czwartki w godzinach 10:00 – 14:00

przy ul. Toruńskiej 64A pok. 007

52 587-86-53

Skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko

Tytuł

Email

Treść

Partnerzy